Aktualności

Adwokat Marek Syty ukończył studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych

Adwokat Marek Syty ukończył studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych prowadzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Prezesa urzędu Zamówień Publicznych. W ramach studiów przygotowana została praca dyplomowa pt. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku konieczności ingerencji w istniejący utwór architektoniczny – znaczenie autorskich praw osobistych” opisująca przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot zakłada ingerencję w istniejący utwór architektoniczny.

Magazyn Prawny

Magazyn Prawny

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru “Magazynu Prawnego”, czasopisma opracowanego przez zespół kancelarii Syty Adwokaci.

Kontakt

Syty Adwokaci
kancelaria@sytyadwokaci.pl
+48 61 661 03 74

ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
NIP: 9211809186
REGON: 301348842

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych