zespół - Syty Adwokaci

Nasz zespół to zaangażowani specjaliści. Skupiamy grono doświadczonych prawników, cechujących się ukierunkowaniem na cel oraz zdolnością analizy 
i tworzenia efektywnych strategii.

Marek Syty

Adwokat

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.
Pełnomocnik w procesach inwestycyjnych.
Doradca w zakresie doboru optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy z partnerami handlowymi.
Odpowiedzialny za opracowanie strategii działania w sprawach spornych.
Członek zespołów eksperckich.

Członek Zarządu Nowotomyskiej Izby Gospodarczej.

Członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu – zespołu opiniodawczo-doradczego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego.

Ewa Andrzejewska

Adwokat

Ewa Andrzejewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów głównie w zakresie prawa handlowego, cywilnego oraz prawa pracy. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń w postępowaniu sądowym oraz egzekwowaniu należności w ramach postępowania egzekucyjnego.

Zajmuje się sporządzaniem dokumentacji pracowniczej dotyczącej nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy. Uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania, a także w przeprowadzaniu procesu zwolnień grupowych.

Ma doświadczenie w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, a także wprowadzaniu w nich zmian organizacyjnych, właścicielskich i kapitałowych. Zapewnia kompleksową obsługę prawną spółek obejmującą m.in. sporządzanie umów, protokołów zgromadzeń wspólników i uchwał.

Joanna Lubecka

Adwokat | Counsel

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, jak również ukierunkowanych na współpracę z podmiotami zagranicznymi.

Od 2014 roku prowadzi bloga prawnego Transgraniczne.pl poświęconego kontaktom handlowym z podmiotami zagranicznymi i sporom międzynarodowym.

Jest autorką publikacji ukazujących się w Biuletynie Euro Info, Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a także współautorką książki ,,Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie’’. Występuje również jako prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach skierowanych do przedsiębiorców.

Ukończyła studium magisterskie prawa europejskiego w Tours Université François-Rabelais, uzyskując tytuł Master 2 juriste européen. Odbyła staże przy Ambasadzie RP w Paryżu na Wydziałach Protokołu dyplomatycznego, Konsularnym i Politycznym.

Maria Obrębowska

Radca prawny

Posiada obszerne, kilkunastoletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Zajmuje się takimi obszarami jak realizacja inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć deweloperskich, w których to sprawach reprezentowała interesy zarówno deweloperów jak i podmiotów zainteresowanych zakupem nieruchomości. W codziennej praktyce prawnej zajmuje się także kompleksową obsługą podmiotów w zakresie takich obszarów jak prawo korporacyjne, szeroko pojęte prawo gospodarcze oraz prawo pracy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Public Relations w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2011 r. radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Marek Gruchalski

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył m.in. Podyplomowe Studium „Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi” na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2013 r. złożył egzamin radcowski. Od początku swojej drogi zawodowej związany z sektorem prawa administracyjnego, świadcząc obsługę prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Posiada bogatą wiedzę i kilkuletnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa na rzecz spółdzielni i organizacji pożytku publicznego. Specjalizuje się w prawie samorządowym, spółdzielczym, prawie zamówień publicznych, zagadnieniach dotyczących nieruchomości, prawa oświatowego. W szczególności interesuje go zagadnienie eliminowania ryzyka braku zgodności z obowiązującym prawem działań podejmowanych w związku z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, finansowanych ze środków publicznych i funduszy europejskich.

W pracy z Klientami stawia na potrzebę analizy problemów prawnych i poszukiwania różnych sposobów ich rozwiązywania, kierując się interesem Klienta oraz czuwając przy tym nad poszanowaniem prawa, wykorzystując do tego posiadaną interdyscyplinarną wiedzę i bogate doświadczenie.

Weronika Listowska

Prawnik

Aplikantka adwokacka III roku. Absolwentka studiów podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej zainteresowania prawne skupiają się na prawie autorskim oraz tematyce szeroko rozumianego wywłaszczania nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w kancelariach adwokackich w Poznaniu oraz w kancelarii komorniczej.

Aleksandra Frańska

Prawnik

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa spadkowego i prawa zobowiązań. Interesuje się również szeroko pojętym postępowaniem karnym.

Adrian Zywert

Asystent prawny

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w poznańskich kancelariach adwokackich oraz bydgoskiej kancelarii komorniczej.

Magdalena Liberska

Asystent prawny

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętego prawa i postępowania cywilnego, a w szczególności prawa nieruchomości. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach prawnych. Jest uczestniczką seminarium magisterskiego z postępowania cywilnego a swoją pracę magisterską poświęca zagadnieniu egzekucyjnego zniesienia współwłasności nieruchomości w postępowaniu sądowym.

Agnieszka Słuja-Goronska

Kierownik sekretariatu

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w wieloletniej pracy w sekretariacie wydziałów orzeczniczych w sądach I i II instancji, a także w kancelarii komorniczej.

Prywatnie pasjonatka fotografii.

Karol Barcki

Specjalista ds. brandingu

W branży marketingowej pracuje od ponad pięciu lat. Dba o spójność wizerunku marki Syty Adwokaci – od materiałów drukowanych po przestrzeń internetową. Pomaga budować komunikację Kancelarii na portalu LinkedIn.

Prywatnie działa w kulturze organizując wydarzenia artystyczne. Od czasu do czasu bierze w nich czynny udział.

Przedmiot działalności

Obrót gospodarczy nierozerwalnie łączy się z ryzykiem. 
Pozwól, że dbamy o bezpieczeństwo twoich transakcji.

Magazyn Prawny

Magazyn Prawny to pisany przez ekspertów kwartalnik, na którego łamach informujemy o bieżących zmianach w prawie i wyjaśniamy przepisy istotne dla realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych, prawa handlowego i prawa spółek czy prawa pracy. Zapraszamy do lektury!

Kontakt

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  Syty Adwokaci

  ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2
  61-734 Poznań

  NIP: 9211809186
  REGON: 301348842