Zespół

Nasz zespół to zaangażowani specjaliści.

Skupiamy grono doświadczonych prawników, cechujących się ukierunkowaniem na cel oraz zdolnością analizy i tworzenia efektywnych strategii.

Marek Syty

Adwokat
Czytaj więcej

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.
Pełnomocnik w procesach inwestycyjnych.
Doradca w zakresie doboru optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy z partnerami handlowymi.
Odpowiedzialny za opracowanie strategii działania w sprawach spornych.
Członek zespołów eksperckich.

Członek Zarządu Nowotomyskiej Izby Gospodarczej.

Członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu – zespołu opiniodawczo-doradczego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego.

Ewa Andrzejewska

Adwokat
Czytaj więcej

Ewa Andrzejewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów głównie w zakresie prawa handlowego, cywilnego oraz prawa pracy. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń w postępowaniu sądowym oraz egzekwowaniu należności w ramach postępowania egzekucyjnego.

Zajmuje się sporządzaniem dokumentacji pracowniczej dotyczącej nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy. Uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania, a także w przeprowadzaniu procesu zwolnień grupowych.

Ma doświadczenie w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, a także wprowadzaniu w nich zmian organizacyjnych, właścicielskich i kapitałowych. Zapewnia kompleksową obsługę prawną spółek obejmującą m.in. sporządzanie umów, protokołów zgromadzeń wspólników i uchwał.

Joanna Lubecka

Adwokat
Czytaj więcej

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, jak również ukierunkowanych na współpracę z podmiotami zagranicznymi.

Od 2014 roku prowadzi bloga prawnego Transgraniczne.pl poświęconego kontaktom handlowym z podmiotami zagranicznymi i sporom międzynarodowym.

Jest autorką publikacji ukazujących się w Biuletynie Euro Info, Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a także współautorką książki ,,Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie’’. Występuje również jako prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach skierowanych do przedsiębiorców.

Ukończyła studium magisterskie prawa europejskiego w Tours Université François-Rabelais, uzyskując tytuł Master 2 juriste européen. Odbyła staże przy Ambasadzie RP w Paryżu na Wydziałach Protokołu dyplomatycznego, Konsularnym i Politycznym.

Maria Obrębowska

Radca prawny
Czytaj więcej

Posiada obszerne, kilkunastoletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Zajmuje się takimi obszarami jak realizacja inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć deweloperskich, w których to sprawach reprezentowała interesy zarówno deweloperów jak i podmiotów zainteresowanych zakupem nieruchomości. W codziennej praktyce prawnej zajmuje się także kompleksową obsługą podmiotów w zakresie takich obszarów jak prawo korporacyjne, szeroko pojęte prawo gospodarcze oraz prawo pracy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Public Relations w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2011 r. radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Jakub Elegańczyk

Adwokat
Czytaj więcej

Adwokat. Specjalista w zakresie prawa transportowego i prawa nieruchomości.

Zajmuje się prawnymi aspektami zabezpieczenia przedsiębiorców z branży transport – spedycja – logistyka. Przygotowuje i opiniuje m.in. umowy przewozu, spedycji i przechowania, w tym ogólne warunki umów (OWU) z uwzględnieniem polskich, europejskich i międzynarodowych aktów prawnych. Posiada doświadczenie w sporach z kontrahentami przedsiębiorców z sektora TSL, z ubezpieczycielami w sprawach ubezpieczeń transportowych (w szczególności OCP, OCS, cargo), ubezpieczeń przedsiębiorstw i ubezpieczeń komunikacyjnych. Zdobył certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się także przygotowywaniem inwestycji budowlanych w aspektach prawa administracyjnego i cywilnego. Prowadził negocjacje i reprezentował klientów w sporach sądowych z zakresu obrotu nieruchomościami oraz inwestycji budowlanych. Posiada doświadczenie w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi. Reprezentował Klientów m. in. w sprawach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, czy w postępowaniach legalizacyjnych. Zajmuje się także opiniowaniem i zaskarżaniem aktów prawa miejscowego, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Wojciech Lignowski

Radca prawny
Czytaj więcej

Marek Gruchalski

Radca prawny
Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył m.in. Podyplomowe Studium „Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi” na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2013 r. złożył egzamin radcowski. Od początku swojej drogi zawodowej związany z sektorem prawa administracyjnego, świadcząc obsługę prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Posiada bogatą wiedzę i kilkuletnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa na rzecz spółdzielni i organizacji pożytku publicznego. Specjalizuje się w prawie samorządowym, spółdzielczym, prawie zamówień publicznych, zagadnieniach dotyczących nieruchomości, prawa oświatowego. W szczególności interesuje go zagadnienie eliminowania ryzyka braku zgodności z obowiązującym prawem działań podejmowanych w związku z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, finansowanych ze środków publicznych i funduszy europejskich.

W pracy z Klientami stawia na potrzebę analizy problemów prawnych i poszukiwania różnych sposobów ich rozwiązywania, kierując się interesem Klienta oraz czuwając przy tym nad poszanowaniem prawa, wykorzystując do tego posiadaną interdyscyplinarną wiedzę i bogate doświadczenie.

Weronika Listowska

Prawnik
Czytaj więcej

Aplikantka adwokacka III roku. Absolwentka studiów podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej zainteresowania prawne skupiają się na prawie autorskim oraz tematyce szeroko rozumianego wywłaszczania nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w kancelariach adwokackich w Poznaniu oraz w kancelarii komorniczej.

Aleksandra Frańska

Asystent prawny
Czytaj więcej

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa spadkowego i prawa zobowiązań. Interesuje się również szeroko pojętym postępowaniem karnym.

Krzysztof Góra

Asystent prawny
Czytaj więcej

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa i postępowania cywilnego, a w szczególności egzekucji sądowej. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z krakowskich kancelarii komorniczych. Jest aktywnym członkiem Koła Naukowego Prawa Procesowego Cywilnego UAM i uczestnikiem seminarium magisterskiego z postępowania cywilnego.

Adrian Zywert

Asystent prawny
Czytaj więcej

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w poznańskich kancelariach adwokackich oraz bydgoskiej kancelarii komorniczej.

Agnieszka Słuja-Goronska

Kierownik sekretariatu
Czytaj więcej

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w wieloletniej pracy w sekretariacie wydziałów orzeczniczych w sądach I i II instancji, a także w kancelarii komorniczej.

Prywatnie pasjonatka fotografii.

Karol Barcki

Specjalista ds. brandingu
Czytaj więcej

W branży marketingowej pracuje od ponad pięciu lat. Dba o spójność wizerunku marki Syty Adwokaci – od materiałów drukowanych po przestrzeń internetową. Pomaga budować komunikację Kancelarii na portalu LinkedIn.

Prywatnie działa w kulturze organizując wydarzenia artystyczne. Od czasu do czasu bierze w nich czynny udział.

Przedmiot działalności

Nasze branże

Obsługujemy szereg liczących się na nowoczesnym rynku branż. Wyróżnia nas znajomość potrzeb przedsiębiorców i szybkość w działaniu.

Aktualności

Magazyn Prawny

Magazyn Prawny

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru “Magazynu Prawnego”, czasopisma opracowanego przez zespół kancelarii Syty Adwokaci.

Kontakt

Syty Adwokaci
kancelaria@sytyadwokaci.pl
+48 61 661 03 74

ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
NIP: 9211809186
REGON: 301348842

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych