Prawo autorskie

Dostrzegamy również znaczenie praw autorskich w procesie inwestycyjnym.

Rozumiemy istotę autorskich praw osobistych, w tym prawa do nienaruszalności formy i treści utworu. Wiemy, że utworem chronionym jest nie tylko projekt, ale także budynek wniesiony na jego podstawie.

Określamy zasady współpracy pomiędzy projektantem, a inwestorem oraz prawa stron, m.in. w zakresie:

 • nadzoru autorskiego,
 • przeniesienia autorskich praw majątkowych przy określeniu wszystkich istotnych dla stron pól eksploatacji,

Magazyn Prawny

Magazyn Prawny to pisany przez ekspertów kwartalnik, na którego łamach informujemy o bieżących zmianach w prawie i wyjaśniamy przepisy istotne dla realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych, prawa handlowego i prawa spółek czy prawa pracy. Zapraszamy do lektury!

Kontakt

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  Syty Adwokaci

  ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2
  61-734 Poznań

  NIP: 9211809186
  REGON: 301348842