Przedmiot działalności

Prawo autorskie

Sporządzamy umowy określające zasady wykonywania osobistych praw autorskich do utworów architektonicznych.

Dostrzegamy również znaczenie praw autorskich w procesie inwestycyjnym.

Rozumiemy istotę autorskich praw osobistych, w tym prawa do nienaruszalności formy i treści utworu. Wiemy, że utworem chronionym jest nie tylko projekt, ale także budynek wniesiony na jego podstawie.

Określamy zasady współpracy pomiędzy projektantem, a inwestorem oraz prawa stron, m.in. w zakresie:

  • nadzoru autorskiego,
  • przeniesienia autorskich praw majątkowych przy określeniu wszystkich istotnych dla stron pól eksploatacji,

Aktualności

Magazyn Prawny

Magazyn Prawny

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru “Magazynu Prawnego”, czasopisma opracowanego przez zespół kancelarii Syty Adwokaci.

Kontakt

Syty Adwokaci
kancelaria@sytyadwokaci.pl
+48 61 661 03 74

ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
NIP: 9211809186
REGON: 301348842

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych