Prawo i proces budowlany

Posiadamy bogate doświadczenie praktyczne w pracy z uczestnikami procesu budowlanego. Pracujemy z wykonawcami i inwestorami, jak również osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość specyfiki branży i prawa budowlanego pozwala nam na spojrzenie z szerszej perspektywy. Uwzględniamy różne punkty widzenia i dobieramy właściwy kierunek działania. Dzięki temu osiągamy lepsze rezultaty w krótszym czasie.

W ramach procesu i prawa budowlanego zajmujemy się:

 • należytym zabezpieczeniem interesów uczestników procesu budowlanego na przyszłość – już na etapie zawieranej umowy,
 • przygotowaniem umowy o roboty budowlane, tak aby w pełni odzwierciedlała interes klienta w zakresie doboru rodzaju wynagrodzenia, harmonogramu płatności, odpowiedzialności stron i finalnego rozliczenia inwestycji,
 • bieżącą obsługą uczestników procesu budowlanego w toku realizacji inwestycji – inwestorów, wykonawców, projektantów, kierowników budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego,
 • rozwiązywaniem problemów pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
 • obsługą etapu końcowego realizacji inwestycji – odbioru i finalnego rozliczenia,
 • reprezentacją w sporach budowlanych.

Pracujemy z przedsiębiorcami działającymi w obszarach budownictwa drogowego, przemysłowego, mieszkaniowego, a także inwestycji deweloperskich. Doradzamy zarówno inwestorom prywatnym, jak również działającym w obszarze zamówień publicznych.

Magazyn Prawny

Magazyn Prawny to pisany przez ekspertów kwartalnik, na którego łamach informujemy o bieżących zmianach w prawie i wyjaśniamy przepisy istotne dla realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych, prawa handlowego i prawa spółek czy prawa pracy. Zapraszamy do lektury!

Kontakt

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  Syty Adwokaci

  ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2
  61-734 Poznań

  NIP: 9211809186
  REGON: 301348842