Przedmiot działalności

Prawo i proces budowlany

Nasza praca jest ukierunkowana na kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego oraz jego prawidłowe rozliczenie bez potrzeby angażowania stron w spory sądowe.

Posiadamy bogate doświadczenie praktyczne w pracy z uczestnikami procesu budowlanego. Pracujemy z wykonawcami i inwestorami, jak również osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość specyfiki branży i prawa budowlanego pozwala nam na spojrzenie z szerszej perspektywy. Uwzględniamy różne punkty widzenia i dobieramy właściwy kierunek działania. Dzięki temu osiągamy lepsze rezultaty w krótszym czasie.

W ramach procesu i prawa budowlanego zajmujemy się:

  • należytym zabezpieczeniem interesów uczestników procesu budowlanego na przyszłość – już na etapie zawieranej umowy,
  • przygotowaniem umowy o roboty budowlane, tak aby w pełni odzwierciedlała interes klienta w zakresie doboru rodzaju wynagrodzenia, harmonogramu płatności, odpowiedzialności stron i finalnego rozliczenia inwestycji,
  • bieżącą obsługą uczestników procesu budowlanego w toku realizacji inwestycji – inwestorów, wykonawców, projektantów, kierowników budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego,
  • rozwiązywaniem problemów pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
  • obsługą etapu końcowego realizacji inwestycji – odbioru i finalnego rozliczenia,
  • reprezentacją w sporach budowlanych.

Pracujemy z przedsiębiorcami działającymi w obszarach budownictwa drogowego, przemysłowego, mieszkaniowego, a także inwestycji deweloperskich. Doradzamy zarówno inwestorom prywatnym, jak również działającym w obszarze zamówień publicznych.

Aktualności

Magazyn Prawny

Magazyn Prawny

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru “Magazynu Prawnego”, czasopisma opracowanego przez zespół kancelarii Syty Adwokaci.

Kontakt

Syty Adwokaci
kancelaria@sytyadwokaci.pl
+48 61 661 03 74

ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
NIP: 9211809186
REGON: 301348842

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych