Ewa Andrzejewska

Ewa Andrzejewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów głównie w zakresie prawa handlowego, cywilnego oraz prawa pracy. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń w postępowaniu sądowym oraz egzekwowaniu należności w ramach postępowania egzekucyjnego.

Zajmuje się sporządzaniem dokumentacji pracowniczej dotyczącej nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy. Uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania, a także w przeprowadzaniu procesu zwolnień grupowych.

Ma doświadczenie w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, a także wprowadzaniu w nich zmian organizacyjnych, właścicielskich i kapitałowych. Zapewnia kompleksową obsługę prawną spółek obejmującą m.in. sporządzanie umów, protokołów zgromadzeń wspólników i uchwał.

Magazyn Prawny

Magazyn Prawny to pisany przez ekspertów kwartalnik, na którego łamach informujemy o bieżących zmianach w prawie i wyjaśniamy przepisy istotne dla realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych, prawa handlowego i prawa spółek czy prawa pracy. Zapraszamy do lektury!

Kontakt

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  Syty Adwokaci

  ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2
  61-734 Poznań

  NIP: 9211809186
  REGON: 301348842