Ewa Andrzejewska

Adwokat

Ewa Andrzejewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów głównie w zakresie prawa handlowego, cywilnego oraz prawa pracy. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń w postępowaniu sądowym oraz egzekwowaniu należności w ramach postępowania egzekucyjnego.

Zajmuje się sporządzaniem dokumentacji pracowniczej dotyczącej nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy. Uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania, a także w przeprowadzaniu procesu zwolnień grupowych.

Ma doświadczenie w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, a także wprowadzaniu w nich zmian organizacyjnych, właścicielskich i kapitałowych. Zapewnia kompleksową obsługę prawną spółek obejmującą m.in. sporządzanie umów, protokołów zgromadzeń wspólników i uchwał.