Zespół

Ewa Andrzejewska

Ewa Andrzejewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów głównie w zakresie prawa handlowego, cywilnego oraz prawa pracy. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń w postępowaniu sądowym oraz egzekwowaniu należności w ramach postępowania egzekucyjnego.

Zajmuje się sporządzaniem dokumentacji pracowniczej dotyczącej nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy. Uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania, a także w przeprowadzaniu procesu zwolnień grupowych.

Ma doświadczenie w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, a także wprowadzaniu w nich zmian organizacyjnych, właścicielskich i kapitałowych. Zapewnia kompleksową obsługę prawną spółek obejmującą m.in. sporządzanie umów, protokołów zgromadzeń wspólników i uchwał.

Magazyn Prawny

Magazyn Prawny

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru “Magazynu Prawnego”, czasopisma opracowanego przez zespół kancelarii Syty Adwokaci.

Kontakt

Syty Adwokaci
kancelaria@sytyadwokaci.pl
+48 61 661 03 74

ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
NIP: 9211809186
REGON: 301348842

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych