Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika sekretariatu

12 kwietnia 2019

Od dnia 4 kwietnia 2019 roku funkcję kierownika sekretariatu pełni Agnieszka Słuja – Goronska. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy  w sekretariacie wydziałów orzeczniczych w sądach I i II instancji, a także w kancelarii komorniczej.