Weronika Listowska

Asystent

Weronika Listowska jest studentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się szeroko pojętym postępowaniem cywilnym oraz prawem antydyskryminacyjnym. W kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego materialnego.