Marek Syty

Adwokat

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

Pełnomocnik w procesach inwestycyjnych.

Doradca w zakresie doboru optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy z partnerami handlowymi.

Odpowiedzialny za opracowanie strategii działania w sprawach spornych.

Członek zespołów eksperckich.

Prowadził wykłady dla członków Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa m.in. z zakresu odpowiedzialności prawnej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne budownictwie, umów o roboty budowlane i praw autorskich.

W 2018 roku został powołany w skład Zarządu Nowotomyskiej Izby Gospodarczej.