Zespół

Marek Gruchalski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył m.in. Podyplomowe Studium „Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi” na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2013 r. złożył egzamin radcowski. Od początku swojej drogi zawodowej związany z sektorem prawa administracyjnego, świadcząc obsługę prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Posiada bogatą wiedzę i kilkuletnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa na rzecz spółdzielni i organizacji pożytku publicznego. Specjalizuje się w prawie samorządowym, spółdzielczym, prawie zamówień publicznych, zagadnieniach dotyczących nieruchomości, prawa oświatowego. W szczególności interesuje go zagadnienie eliminowania ryzyka braku zgodności z obowiązującym prawem działań podejmowanych w związku z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, finansowanych ze środków publicznych i funduszy europejskich.

W pracy z Klientami stawia na potrzebę analizy problemów prawnych i poszukiwania różnych sposobów ich rozwiązywania, kierując się interesem Klienta oraz czuwając przy tym nad poszanowaniem prawa, wykorzystując do tego posiadaną interdyscyplinarną wiedzę i bogate doświadczenie.

Magazyn Prawny

Magazyn Prawny

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru “Magazynu Prawnego”, czasopisma opracowanego przez zespół kancelarii Syty Adwokaci.

Kontakt

Syty Adwokaci
kancelaria@sytyadwokaci.pl
+48 61 661 03 74

ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
NIP: 9211809186
REGON: 301348842

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych