Jakub Elegańczyk

Adwokat

Adwokat.  Specjalista w zakresie prawa transportowego i prawa nieruchomości.

Zajmuje się prawnymi aspektami zabezpieczenia przedsiębiorców z branży transport – spedycja – logistyka. Przygotowuje i opiniuje m.in. umowy przewozu, spedycji i  przechowania, w tym ogólne warunki umów (OWU) z uwzględnieniem polskich, europejskich i międzynarodowych aktów prawnych. Posiada doświadczenie w sporach z kontrahentami przedsiębiorców z sektora TSL, z ubezpieczycielami w sprawach ubezpieczeń transportowych (w szczególności OCP, OCS, cargo), ubezpieczeń przedsiębiorstw i ubezpieczeń komunikacyjnych. Zdobył certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się także przygotowywaniem inwestycji budowlanych w aspektach prawa administracyjnego i cywilnego. Prowadził negocjacje i reprezentował klientów w sporach sądowych z zakresu obrotu nieruchomościami oraz inwestycji budowlanych. Posiada doświadczenie w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi. Reprezentował Klientów m. in. w sprawach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy,  pozwoleń na budowę, czy w postępowaniach legalizacyjnych. Zajmuje się także opiniowaniem i zaskarżaniem aktów prawa miejscowego, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.