Zespół

Jakub Elegańczyk

Adwokat. Specjalista w zakresie prawa transportowego i prawa nieruchomości.

Zajmuje się prawnymi aspektami zabezpieczenia przedsiębiorców z branży transport – spedycja – logistyka. Przygotowuje i opiniuje m.in. umowy przewozu, spedycji i przechowania, w tym ogólne warunki umów (OWU) z uwzględnieniem polskich, europejskich i międzynarodowych aktów prawnych. Posiada doświadczenie w sporach z kontrahentami przedsiębiorców z sektora TSL, z ubezpieczycielami w sprawach ubezpieczeń transportowych (w szczególności OCP, OCS, cargo), ubezpieczeń przedsiębiorstw i ubezpieczeń komunikacyjnych. Zdobył certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się także przygotowywaniem inwestycji budowlanych w aspektach prawa administracyjnego i cywilnego. Prowadził negocjacje i reprezentował klientów w sporach sądowych z zakresu obrotu nieruchomościami oraz inwestycji budowlanych. Posiada doświadczenie w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi. Reprezentował Klientów m. in. w sprawach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, czy w postępowaniach legalizacyjnych. Zajmuje się także opiniowaniem i zaskarżaniem aktów prawa miejscowego, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Magazyn Prawny

Magazyn Prawny

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru “Magazynu Prawnego”, czasopisma opracowanego przez zespół kancelarii Syty Adwokaci.

Kontakt

Syty Adwokaci
kancelaria@sytyadwokaci.pl
+48 61 661 03 74

ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
NIP: 9211809186
REGON: 301348842

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych