Prawo transportowe – TSL PoznańPrzygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy stosowane w branży TSL, w szczególności umowy przewozu, spedycji, logistyczne, przechowania i składu.

Uwzględniamy przy tym wszystkie niezbędne polskie, europejskie i międzynarodowe akty prawne (w szczególności: ustawę Prawo transportowe, ustawę o transporcie drogowym, Konwencję CMR, Umowę ATP, Umowę ADR, rozporządzenie nr 593/2008 – Rzym I, rozporządzenie nr 1215/2012 – Bruksela I, Incoterms). Szczególną uwagę przywiązujemy do zabezpieczenia interesów klienta w kwestii terminów dostaw, kar umownych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, czy też klauzul wyłączności.

 

Doradzamy także przy wyborze ubezpieczenia zapewniającego właściwą ochronę przedsiębiorcy z branży TSL oraz opiniujemy umowy ubezpieczeń transportowych, w tym:

  • umowy  ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przewoźnika,
  • umowy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej spedytora i umowy ubezpieczenia towaru (cargo),
  • umowy ubezpieczeń majątku przedsiębiorstw (w tym Guaranteed Asset Protection – GAP);
  • umowy ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, autocasco).

Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy o pracę, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i obwieszczenia w przedsiębiorstwach branży TSL. Uwzględniamy przy tym aktualne orzecznictwo sądów, dotyczące m.in. kosztów podróży służbowych kierowców, oraz polskie, europejskie i międzynarodowe akty prawne (w szczególności: ustawę Kodeks pracy, ustawę o czasie pracy kierowców, rozporządzenie nr 561/2006, Umowę AETR).

 

Reprezentujemy przedsiębiorców sektora TSL w sporach, w tym również w ramach postępowań transgranicznych, celem dochodzenia roszczeń z wykorzystaniem m.in. europejskiego postępowania nakazowego.

 

Reprezentujemy przedsiębiorców sektora TSL w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych (dotyczących m.in. zezwoleń, licencji i kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz ruchu pojazdów ponadnormatywnych), jak również w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcję Pracy.

 

Podejmujemy się również obrony w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1071/200 oraz art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym.

 

Chętnie odpowiem na Twoje pytania.