Prawo gospodarcze i handlowe - Poznań

Wiemy, że obrót gospodarczy nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem. Nasza praca ukierunkowana jest na jego minimalizację.

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną firm prowadzonych przez przedsiębiorców indywidualnych i w formie spółek prawa handlowego. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów, pojawiających się w trakcie funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

 

W ramach prawa gospodarczego i handlowego zajmujemy się:

 • doradztwem w doborze optymalnej formy prawnej dla prowadzenia zamierzonej działalności,
 • przygotowywaniem spersonalizowanych umów spółek prawa handlowego oraz dokumentów regulujących współpracę pomiędzy wspólnikami,
 • rejestracją i przygotowaniem wszelkich dokumentów koniecznych w procesie zakładania firmy,
 • przygotowaniem kontraktów handlowych regulujących współpracę z partnerami handlowymi,
 • udziałem w negocjacjach i procesach polubownego rozwiązywania sporów,
 • doradztwem na rzecz członków organów zarządczych spółek prawa handlowego w skomplikowanych procesach decyzyjnych,
 • bieżącą obsługą, związaną z obrotem gospodarczym i codzienną działalnością firmy, w tym w dziedzinie prawa pracy oraz obsługą zgromadzeń wspólników,
 • zabezpieczeniem i właściwym zdefiniowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa, a także obsługą prawną podmiotów gospodarczych w procesach związanych z jej naruszeniem,
 • przygotowywaniem spółek prawa handlowego pod przyszłe zamierzenia inwestycyjne,
 • transakcjami M&A,
 • rozwiązywaniem i obsługą konfliktów wewnętrznych w gronie wspólników i członków organów zarządczych,
 • doradztwem w procesie przekazania przedsiębiorstwa (zarząd sukcesyjny),
 • zabezpieczeniem interesów Klienta pod kątem ewentualnej odpowiedzialności karnej,  związanej z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • reprezentacją w procesach sądowych podmiotów gospodarczych.

Chętnie odpowiem na Twoje pytania.