Prawo autorskie - Poznań

Obsługę prawną dotyczącą praw autorskich świadczymy zwłaszcza w dziedzinie związanej z branżą budowlaną.

Dostrzegamy również znaczenie praw autorskich w procesie inwestycyjnym.

 

Rozumiemy istotę autorskich praw osobistych, w tym prawa do nienaruszalności formy i treści utworu. Wiemy, że utworem chronionym jest nie tylko projekt, ale także budynek wniesiony na jego podstawie.

 

Określamy zasady współpracy pomiędzy projektantem, a inwestorem oraz prawa stron, m.in. w zakresie:

  • nadzoru autorskiego,
  • przeniesienia autorskich praw majątkowych przy określeniu wszystkich istotnych dla stron pól eksploatacji,
  • możliwości dokonywania zmian w utworze w ramach „oczywistej konieczności”.

Chętnie odpowiem na Twoje pytania.