Magazyn Prawny nr 1/2022

29 marca 2022

Pobierz Magazyn Prawny nr 1 / 2022

 

Szanowni Państwo,

dostarczanie Państwu rzetelnych i  przystępnych informacji o zmianach w prawie jest intencją, która przyświeca nam od początku istnienia magazynu. Teraz postanowiliśmy pójść o krok dalej.

 

Od niedawna mogą Państwo znaleźć naszą kancelarię na portalu LinkedIn, gdzie publikować będziemy aktualności prawne, komunikaty o nowych wydaniach magazynu, czy co ważniejsze informacje odnośnie samej kancelarii. Liczymy też, że ten kanał dużo łatwiej pozwoli Państwu skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii lub zachęci do dyskusji oraz dzielenia się wątpliwościami.

 

O czym mówimy w tym numerze?

 

Maria Obrębowska przybliża Państwu zmiany, jakie wprowadzi tzw. nowa ustawa deweloperska, która wchodzi w  życie w  lipcu 2022. Z  artykułu Weroniki Listowskiej dowiecie się Państwo, jaki wpływ na wynagrodzenie kosztorysowe mają, między innymi, rosnące ceny materiałów budowlanych. Poruszamy również temat wywłaszczenia gruntów na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), o którym pisze Aleksandra Frańska.

 

W sekcji dedykowanej przedsiębiorcom Joanna Lubecka wyjaśni, jakie środki prawne mają do dyspozycji sprzedający, aby zabezpieczyć płatność z  tytułu umowy sprzedaży. Ewa Andrzejewska przedstawi natomiast, jak prawo Unii Europejskiej chroni tzw. sygnalistów, czyli osoby, które zgłaszają naruszenia prawa w przedsiębiorstwie.

 

Życzę Państwu przyjemnej lektury,

adwokat Marek Syty

 

Pobierz Magazyn Prawny nr 1 / 2022