Magazyn Prawny nr 2 / 2023

Pobierz Magazyn Prawny nr 2 / 2023

Szanowni Państwo,

oddaję w Państwa ręce kolejny numer Magazynu Prawnego, w którym w szczególności skupiliśmy się na zagadnieniach dotyczących biznesu.

Przez Krzysztofa Górę omówiony został nowy podmiot prawny tj. fundacja rodzinna, natomiast artykuł Joanny Lubeckiej skupia się wokół elementów, które warto zawrzeć w umowie wspólników. Szeroko podjęliśmy również temat nieruchomości, poświęcając uwagę kwestiom takim jak:

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej;
 • Dopuszczalność uzależnienia zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od spełnienia dodatkowych warunków;
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w przypadku realizacji inwestycji budowlanej na cele mieszkaniowe.

Kontynuujemy również zagadnienia zmian, jakie w tym roku wprowadzane są w Kodeksie Pracy. W tym numerze opisaliśmy regulacje dotyczące umów o pracę na okres próbny i na czas określony, nowego urlopu opiekuńczego, prawa do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, dłuższych przerw
w pracy, obowiązku zapewnienia przejrzystych warunków pracy, ochrony pracowników przed zwolnieniem z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Korzystam z okazji i życzę Państwu chwili relaksu w nadchodzące wakacje, byśmy wrócili po nich wszyscy wypoczęci i gotowi do podejmowania wyzwań w drugiej połowie roku.

Życzę Państwu przyjemnej lektury,

adwokat Marek Syty

Pobierz Magazyn Prawny nr 2 / 2023

Magazyn Prawny

Magazyn Prawny to pisany przez ekspertów kwartalnik, na którego łamach informujemy o bieżących zmianach w prawie i wyjaśniamy przepisy istotne dla realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych, prawa handlowego i prawa spółek czy prawa pracy. Zapraszamy do lektury!

Kontakt

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  Syty Adwokaci

  ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2
  61-734 Poznań

  NIP: 9211809186
  REGON: 301348842