Aktualności

Magazyn Prawny nr 2 / 2023

Pobierz Magazyn Prawny nr 2 / 2023

Szanowni Państwo,

oddaję w Państwa ręce kolejny numer Magazynu Prawnego, w którym w szczególności skupiliśmy się na zagadnieniach dotyczących biznesu.

Przez Krzysztofa Górę omówiony został nowy podmiot prawny tj. fundacja rodzinna, natomiast artykuł Joanny Lubeckiej skupia się wokół elementów, które warto zawrzeć w umowie wspólników. Szeroko podjęliśmy również temat nieruchomości, poświęcając uwagę kwestiom takim jak:

  • Świadectwo charakterystyki energetycznej;
  • Dopuszczalność uzależnienia zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od spełnienia dodatkowych warunków;
  • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w przypadku realizacji inwestycji budowlanej na cele mieszkaniowe.

Kontynuujemy również zagadnienia zmian, jakie w tym roku wprowadzane są w Kodeksie Pracy. W tym numerze opisaliśmy regulacje dotyczące umów o pracę na okres próbny i na czas określony, nowego urlopu opiekuńczego, prawa do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, dłuższych przerw
w pracy, obowiązku zapewnienia przejrzystych warunków pracy, ochrony pracowników przed zwolnieniem z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Korzystam z okazji i życzę Państwu chwili relaksu w nadchodzące wakacje, byśmy wrócili po nich wszyscy wypoczęci i gotowi do podejmowania wyzwań w drugiej połowie roku.

Życzę Państwu przyjemnej lektury,

adwokat Marek Syty

Pobierz Magazyn Prawny nr 2 / 2023

Magazyn Prawny

Magazyn Prawny

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru “Magazynu Prawnego”, czasopisma opracowanego przez zespół kancelarii Syty Adwokaci.

Kontakt

Syty Adwokaci
kancelaria@sytyadwokaci.pl
+48 61 661 03 74

ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
NIP: 9211809186
REGON: 301348842

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych