Aktualności

Magazyn Prawny nr 2 / 2022

Pobierz Magazyn Prawny nr 2 / 2022

Szanowni Państwo,

to już drugi numer magazynu w tym pełnym wydarzeń roku.

Jak zawsze staramy się w przystępnej formie przedstawić bieżące zmiany w prawie oraz interesujące zagadnienia ogólne.

Przypominamy też o artykule Marii Obrębowskiej, który okazał się w ubiegłym numerze. Dotyczył on tzw. „nowej ustawy deweloperskiej”, obowiązującej od pierwszego lipca bieżącego roku. Z tekstu zaczerpniecie Państwo wiedzę na temat tego, czym jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny oraz sposobu naliczania na niego składek.

O czym mówimy w tym numerze?

Marek Gruchalski przybliża zagadnienie naruszenia dóbr osobistych w nietypowym kontekście osoby prawnej, jaką jest gmina.  Aleksandra Frańska natomiast wyjaśnia, czym jest opłata planistyczna i adiacencka, jaka jest jej wysokość oraz kto może zostać nią obciążony. W sekcji dedykowanej przedsiębiorcom będziecie mogli Państwo zapoznać się z artykułem Joanny Lubeckiej opisującym najlepsze praktyki zawierania umowy z kontrahentem zagranicznym. W dziale tym Maria Obrębowska szczegółowo przedstawia etapy likwidacji spółki z o.o., a Ewa Andrzejewska opisuje przypadek rozwiązania podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu przez sąd rejestrowy.

W artykule Marii Obrębowskiej pt. „Nowy obowiązek nałożony na właściciela/zarządcę budynku – złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków” znajdziecie Państwo informacje na temat terminu i sposobu złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródła spalania paliw, do której zobowiązany jest każdy właściciel lub zarządca budynku. Weronika Listowska w ostatnim tekście numeru przedstawia, jaki wpływ wciąż obowiązujące regulacje covidowe mają na zamówienia publiczne.

Życzę Państwu przyjemnej lektury,

adwokat Marek Syty

Pobierz Magazyn Prawny nr 2 / 2022

Magazyn Prawny

Magazyn Prawny

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru “Magazynu Prawnego”, czasopisma opracowanego przez zespół kancelarii Syty Adwokaci.

Kontakt

Syty Adwokaci
kancelaria@sytyadwokaci.pl
+48 61 661 03 74

ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
NIP: 9211809186
REGON: 301348842

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych