Aktualności

Magazyn Prawny nr 1 / 2023

Pobierz Magazyn Prawny nr 1 / 2023

Szanowni Państwo,

rok 2023 rozpoczęliśmy od nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy. W artykule numeru Ewa Andrzejewska szczegółowo wyjaśnia zmiany dotyczące regulacji pracy zdalnej, kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków odurzających oraz wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz odnośnie do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

W kolejnym tekście Adrian Zywert przybliża zagadnienie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Autor wskazuje, kiedy i na jakich warunkach taka możliwość występuje, które przepisy powinny zostać zastosowane oraz kto podejmuje decyzję w sprawie waloryzacji. Krzysztof Góra w swoim opracowaniu szczegółowo opisuje, w jaki sposób bezpiecznie możemy nabyć nieruchomość w drodze licytacji komorniczej. Przygotowany przez niego poradnik wskazuje, w jaki sposób wyszukiwać okazyjne nieruchomości, jak wziąć udział w licytacji, od czego zależy cena wywoławcza oraz jakie są korzyści i zagrożenia związane z takim zakupem.

W ostatnim artykule Weronika Listowska przybliża coraz powszechniejszy w umowach cywilnoprawnych oraz w umowach o pracę temat zakazu konkurencji. Z przygotowanego przez nią omówienia dowiecie się Państwo, jak długo może on trwać i w jaki sposób zamieścić go w umowie, by był skuteczny i zobowiązujący.

Życzę Państwu przyjemnej lektury,

adwokat Marek Syty

Pobierz Magazyn Prawny nr 1 / 2023

Magazyn Prawny

Magazyn Prawny

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru “Magazynu Prawnego”, czasopisma opracowanego przez zespół kancelarii Syty Adwokaci.

Kontakt

Syty Adwokaci
kancelaria@sytyadwokaci.pl
+48 61 661 03 74

ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
NIP: 9211809186
REGON: 301348842

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych