Adwokat Marek Syty w składzie RN KOMOPAL Sp. z o.o.

10 stycznia 2019

Adwokat Marek Syty został powołany w skład Rady Nadzorczej KOMOPAL Sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy z powierzeniem funkcji jej Przewodniczącego. W swoim podstawowym zakresie Spółka prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, administrowania węzłami cieplnymi oraz wywozem nieczystości płynnych.