Adwokat Marek Syty ukończył studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych

8 czerwca 2019

Adwokat Marek Syty ukończył studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych prowadzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Prezesa urzędu Zamówień Publicznych. W ramach studiów przygotowana została praca dyplomowa pt. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku konieczności ingerencji w istniejący utwór architektoniczny – znaczenie autorskich praw osobistych” opisująca przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot zakłada ingerencję w istniejący utwór architektoniczny.